Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Gewoon Doen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Gewoon Doen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Gewoon Doen verstrekt. Gewoon Doen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

 

WAAROM GEWOON DOEN GEGEVENS NODIG HEEFT

Gewoon Doen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Gewoon Doen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

 

HOE LANG GEWOON DOEN GEGEVENS BEWAART

Gewoon Doen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

Gewoon Doen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Gewoon Doen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gewoon Doen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar sandy@gewoondoen-zorg.nl Gewoon Doen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Gewoon Doen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Gewoon Doen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Gewoon Doen op via sandy@gewoondoen-zorg.nl.

 

Gewoon Doen is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Doolgaardstraat 8

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 65357175

Telefoon:06-26330283

E-mailadres:sandy@gewoondoen-zorg.nl